MP Sepang: Kemana RM570juta derma?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN                    : LISAN

DARIPADA                          : YB TUAN MOHAMED HANIPA BIN MAIDIN

TARIKH                                                 : 30 MAC 2016

SOALAN                               :

YB Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [ Sepang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan –

(a) apakah alasan sebenar dan rasmi yang digunakan oleh Peguam Negara bagi memutuskan bahawa Perdana Menteri dikatakan tidak melakukan apa-apa kesalahan kerana menerima wang RM 2.6 bilion dari penderma dan menerima wang RM42 juta dari SRC International Sdn Bhd yang mana kedua-dua wang itu telah dimasukkan ke dalam akaun peribadi Perdana Menteri; dan

(b) dimanakah jumlah baki RM 570 juta yang Perdana Menteri terima dari penderma setelah Peguam Negara menyatakan bahawa daripada jumlah wang derma RM 2.6 bilion yang Perdana Menteri terima, hanya RM2.03 bilion yang dipulangkan semula kepada penderma pada bulan Ogos 2013.

JAWAPAN                           :

Tuan Yang di-Pertua, Untuk makiuman, soalan ini tidak dapat dijawab pada masa ini kerana perkara ini dalam timbangan Mahkamah (sub judice).

Sekian, terima kasih.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s