MP Kota Raja: IMAN Resources Sdn. Bhd. terlibat dalam pengurusan PATI

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN                    : LISAN

DARIPADA                          : DR. HAJAH SITI MARIAH BINTI MAHMUD

TARIKH                               : 30 MAC 2016

SOALAN                               :

Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud [Kota Raja] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan nama syarikat yang telah dilantik untuk melaksanakan pengurusan pendaftaran, penggajian dan pemulangan PATI Indonesia dan apakah proses perlantikan syarikat ini dilakukan dengan telus serta melibatkan pihak-pihak berkepentingan (stakeholders).

JAWAPAN:

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Ahli-Ahli Yang Berhormat, penglibatan Syarikat International Marketing and Net (IMAN) Resources Sdn. Bhd dalam Program Penggajian dan Penempatan Semula PATI yakni Program Rehiring adalah untuk membantu Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) dalam menguruskan pendaftaran, penggajian dan penghantaran pulang Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) warganegara Indonesia.

Dalam masa yang sama, adalah ditekankan bahawa program ini kekal diterajui oleh Kementerian Dalam Negeri dan JIM.

Penglibatan IMAN Resources Sdn. Bhd. dalam Program Rehiring adalah atas dasar pengalaman syarikat menguruskan PATI dalam Program PATI Serah Diri Untuk Kembali Ke Negara Asal (Program 3+1) serta komitmen syarikat menjalin kerjasama bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam menguruskan program tersebut.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s